Nearby

Kaikoura Coast Track Day 3

Kaikoura Coast Track Day 2

Private walk about 50km South of Kaikoura near Conway Flat   More ▶︎

Kaikoura Coast

Private walk on coastal beaches and ranges south of Kaikoura.   More ▶︎

Kaikoura Coast Track Day 1

Private walk about 50km South of Kaikoura near Conway Flat   More ▶︎